วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Innovation-hardware-sotfware-network

SPthai ดำเนินธุรกิจในฐานะตัวหน่ายผลิตภณฑ์ทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
และสรรหาผลิตภัณฑ์อื่นๆคือ จะเป็นองค์ที่มีการทำงานอย่างมืออาชีพในธุรกิจ
Storage Solutions, Printing Solutions, Physical Security, Media & Supplies.
และนอกจากเราจะมุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภ่พที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการทางธุรกิจขององค์กรทุกระดับเพื่อให้การดำเนินธุรกจเป็นไปด้วย
ความราบรื่น และมีประสิทธิภาพแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจสำคัญชองเรา
คือบริการหลังการขายที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทุกราย จนลูกค้าให้
ความเชื่อมั่น และเรียกใช้บริการของเรามาโดยตลอด

  • http://www.spwth.com
    ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีของบริษัทชั้นนำของโลก อาทิเช่น
    Hitachi, Fuji Xerox, Sun,Emc, Sap,Symantec, Vmware, Acer, Cisco, Oracle
    Ca & Dell เป็นต้น